Kieron

Origin is Gaelic - Male

Names that sound similar to to Kieron are:
Kieran
Kyron
Kiran
Kern
Keren
Keran
Karon
Geron

The definition and meaning of the name Kieron is:

Dusky, dark-haired.

  • Currently 4.00/4 stars
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rating: 4.00 (1 votes)