Akona

Origin is Maori - Female

Names that sound similar to to Akona are:
Akono
Akina
Ekon
Ekana
Akoniia
Akeno
Agna
Aghna

The definition and meaning of the name Akona is:

To teach.

  • Currently 3.10/4 stars
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rating: 3.10 (20 votes)